More I Love You Comments
دلایلی که باعث میشود تو زنی را دوست داشته باشی - بهارنارنج
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دلایلی که باعث میشود تو زنی را دوست داشته باشی  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 6 اسفند‌ماه سال 1387

 

چتر حمایت او را احساس می کنی............ ......... .زمانی که خواهر توست..... 

 

  

گرمای محبت او را احساس می کنی............ ...زمانی که دوست توست..... 

 

 

هیجان و عشق او را احساس می کنی............ ...زمانی که عاشق توست....... 

 

  

از خود گذشتگی او را احساس می کنی...........زمانی که همسر توست.....

  

پرستش وایثار او را احساس می کنی..........زمانی که مادر توست..... 

  

دعای خیر او را احساس می کنی..........زمانی که مادر بزرگ توست.....

  

وباز هنوز او استقامت دارد......... 

  

قلب او بسیارظریف و شکننده است.....  

  

بسیار شوخ وشیطان............  

  

بسیار فریبا............  

  

بسیار بخشنده............ .. 

 

  

 

بسیار خوش آهنگ............ ..  

  

او یک زن است............ ....  

  

او یک زندگی است............ ......... ..